Hiyashi goma-tsuke-tantanmen @ marusen © Tokyo Food File